Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Spolek Babule

2014

Výroční členská schůze 8. 2. 2014

Zahájení schůze, uvítání hostů

Seznámení s programem schůze a  následné schválení

Změny stanov vyplývající z NOZ, Název a Stanovy

Změna názvu organizace od 1.1.2014 na "Spolek Babule" 

Seznámení s hospodařením Spolku Babule za loňský rok

Zpráva Revizní komise

Plán akcí na rok 2014

- 1.březen - Fašaňk - spoluúčast - možnost zapůjčení masek od SB

- 12.duben - Velikonoční výstava

- 24. květen - Dětský den

- 21. červen - Heligonkáři

- 19. nebo 26. července - Letní noc

- 20. září - Beseda u cimbálu

- 11. říjen - Hody - spoluúčast

- 29. listopad - Vánoční výstava

- 5. prosinec - Mikulášská obchůzka

Schválení rozpočtu na rok 2014

Nové: Založení folklórního dětského sboru Vřesovjánek - do budoucna hledáme nového lektorana folklórního tance.

Pro potřeby Vřesovjánku, schváleno všemi hlasy, max. fin. částka 5 000,- Kč na rok 2014

Návrh na čestného člena Spolku Babule - Petr Žáček - schváleno všemi hlasy

Různé

Pojištění zodpovědnosti Spolku Babule při pořádání akcí - smlouva se vypracovává.

Slovo hostů. Večeře.

Diskuze

Schválení nového názvu Spolek Babule, včetně změn stanov - schváleno všemi hlasy přítomných členů.

TOPlist