Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Spolek Babule

2015

 Výroční členské schůze 10.1.2015

Přivítání hostů a členek, seznámení s programem

Odsouhlasení programu Výroční členské schůze všemi hlasy.

Volba zapisovatele

Zapisovatelkou schůze zvolena Zdeňka Niklová -  všemi hlasy.

Zvolení tříčlenné komise pro volbu nové členky revizní komise

Jitka Pazderová, Petra Kozáková a Helena Havránková.

O uvolnění z členství v revizní komisi požádala Miroslava Konečná. 

Zhodnocení proběhlých akcí za rok 2014 a činnosti spolku

Zhodnocení o hospodaření spolku v roce 2014 ekonomkou Gábinou Kabrnovou.

Přednesení zprávy Revizní komise předsedkyní Janou Marešovou

Plán akcí na rok 2015

  5. února - Dílničky

14. února - Fašaňková obchůzka

28. března - Velikonoční výstava

  6. června - Dětský den

13. - 16. srpna - Slovácký rok v Kyjově - účast v průvodu

10. říjen - Hody- spoluúčast

24. říjen Beseda u cimbálu

28. listopad - Vánoční výstava

  5. prosinec - Mikulášská obchůzka

20. prosinec - zpívání u vánočního stromu

Volba nového člena Revizní komise. Všemi hlasy zvolena Eva Pešková

Udělení čestného členství pro Vladimíra Kabrnu

Slovo hostů, starosty. Diskuze

Členský příspěvek zůstává 100,- Kč

Sezení Spolku Babulí i nadále zůstává každý první pátek v měsíci

 

Ukázka fotografií z výroční schůze 2015

                                          

TOPlist